Området

  • Riddersviks-gård-framifrån

Omgivning

Idag används Riddersviks Gård främst till konferenser, teaterföreställningar, julmarknad samt midsommar- och valborgsfirande. Gårdens tidigare trädgård är idag uthyrda kolonilotter för kringboende. Följer man strandpromenaden längre norrut finns den lokala badplatsen, Lövstabadet.  I området finns även ett stall med privathästar, ridbana och ridvägar. Omgivningen kring platsen är en blandning av landets lugn och en förnimmelse av stadens intensitet i den kringliggande villabebyggelsen. De majestätiska Lindalléerna skapar en dramatisk inramning för platsen och vittnar om platsens historia.

Historia

Riddersvik ligger naturskönt inbäddat med historiska anor lång tillbaka i tiden. Närmaste tätort är Hässelby villastad. I sydväst ligger Riddersviks Gård vackert vid Mälarens strand, intill Lövstafjärden. Gården lät uppföras av Elias von Langenberg år 1762 i sin nuvarande form och de längre flyglarna tillkom i början av 1800-talet. Följer man strandpromenaden kan man även hitta spår av den tidigare Engelska Parken (även kallad stjärnparken) och Riddersviks tempel som uppfördes omkring år 1800.