Om projektet

Trädgårdsstaden

I trädgårdsstaden är livet intill naturen det centrala och något vi har velat lyfta fram genom att ge bebyggelsen ett samlat grepp både i kulör och materialval med en känsla av vildvuxet gårdsrum. Vi vill bidra till en aktiv och hållbar livsstil som ska inspirera till resurssmarthet. Vi lägger därför ett stort fokus på utformning, arkitektur, gestaltning och energihushållning. Genom miljösmarta lösningar och val av hälsovänliga byggmaterial, som trä, samt genom att ge de boende goda odlingsmöjligheter – ser vi till att bygga ett ekologiskt hållbart bostadsområde.

Arkitektur

Husen i kvarteren utgörs av fyra byggnadskaraktärer med egna takutformningar och detaljer. Sinsemellan finns en tydlig inre hierarki från Manngårdsbyggnaden som stolt fond till Grindstugan med en mjuk övergång mot Lindallén och parken.

  1. Mangårdsbyggnaden
  2. Flygeln (radhus)
  3. Ladan
  4. Grindstugan (parhus)
Grönskande-innergård