Husen

  • Lokalgata

    Gatan sedd norrifrån

    Lokalgata

Trä i fokus

Bebyggelsen utgörs av fyra olika byggnadskaraktärer som innehåller relevanta typologier för området med mangårdsbyggnaden, flygeln, ladan och grindstugan.

Valet av trä återkopplar till platsen och till de många historiska byggnaderna kring Riddersviks gård. De flesta bostäderna har också en nyttoträdgård kopplad till sig med odlingar och fruktträd. Det blir ett bostadsområde med låg bebyggelse och mycket grönska där gränsen mellan ute och inne suddats ut, oavsett om du bor i ett flerbostadshus, ett radhus eller ett parhus.

Gaturummet

I Riddersviks trädgårdsstad finns höga vistelsevärden som uppmuntrar till och erbjuder vackra promenadstråk. Det är en stadsmässighet som bygger på tydliga offentliga och halvoffentliga rum, med varierad bebyggelse. En vacker promenadstad med lummig trädgårdsgrönska.

Mot gaturummet får bostäderna en tydligt markerad förrgårdsmark. Här är det tänkt att du som boende kan göra ditt egna avtryck med planteringar, utemöbler, cykelförvaring och andra valfria kvalitéer.