VIVERE BYGGER HÄLSOVÄNLIGA TRÄHUS I RIDDERSVIK

På den tidigare trädskolan i Riddersvik ska cirka 550 bostäder uppföras. Platsen ligger naturskönt inbäddat med historiska anor lång tillbaka i tiden. Närmaste tätort är Hässelby villastad. I sydväst ligger Riddersviks Gård vackert vid Mälarens strand, intill Lövstafjärden.

Gården lät uppföras av Elias von Langenberg år 1762 i sin nuvarande form och de längre flyglarna tillkom i början av 1800-talet.

Bilder

Citat

Vi är väldigt glada över att tillsammans med White få vara med och bidra till trädgårdsstaden med våra hälsovänliga hus helt i massivträ. Husen kommer ha stort fokus på energieffektiva lösningar och en hälsosam inomhusmiljö.

Ronnie KilmanVD på Vivere Fastigheter

Vi ser fram emot att tillsammans med Vivere utveckla moderna, hållbara och sunda bostäder i massivträ. Det är extra roligt att vinna just den här markanvisningen då bedömningen inte gjordes på pris utan på arkitektur och gestaltning, säger.

Fredrik FernekAnsvarig arkitekt på White

Riddersvik är ett väldigt spännande nytt stadsutvecklingsområde och kommer bidra till stadens höga ambitioner för bostadsbyggandet. Den genomförda markanvisningstävlingen är ett bra exempel på hur stadens nya markanvisningspolicy kan användas.

Jan ValeskogOrdförande i Exploateringsnämnden